Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Vi vill med denna sida informera om hur vi använder de personuppgifter som vi samlar in via vår kameraövervakning.

Personuppgiftsansvarig

Relove me HB

Kontaktuppgifter

Relove me, Gottorpsgatan 31, 582 73 Linköping

Mejl: info@reloveme.se

Ändamålet med kameraövervakningen

Vi kamera övervakar med syftet att förhindra och utreda brott.

Möjlighet till identifiering

Relove me HB saknar tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder och det är inte heller syftet med den kamerabevakning. Vid händelse av brott har polisen i vissa fall möjlighet att ta del av det inspelade materialet i sin utredning.

Hantering av materialet

Vi lagar materialet i tre (3) dygn.

Dina uppgifter skyddas genom att vi tillämpar behörighetskontroll för åtkomst till materialet.

Dina rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radera dina personuppgifter. Dessa rättigheter kommer att vägas mot verksamhetens ändamål med kameraövervaktningen.

Som bevakad kan du också klaga på kameraövervakningen till Integritetsskyddsmyndigheten.

För ytterligare information om din rättigheter som bevakad: Integritetsskyddsmyndigheten

Överförs personuppgifterna till land utanför EU/EES?

Nej.

Förekommer det automatisk identifiering, profilering eller beslutsfattande?

Nej.