Kursanmälan

Anmälan till kurs sker senast 2 veckor innan kursstart. Anmälan kan ske via webbsidan reloveme.se eller i butiken. Anmälda får en bekräftelse via mail, så fort vi har bekräftat att kursen inte är fullbokad, samt en påminnelse via mail en vecka innan kursstart. 

Om kursen är fullbokad

Om en person anmäler sig till en kurs som redan är fullbokad så får personen mail med förslag på andra datum då kursen ges och kan välja vilket datum som passar eller att avboka kursen. 

Kursavgift

Kursavgiften samt vad som ingår för respektive kurs kan variera och finns specificerat i kursens beskrivning. 

Betalning

Betalning av kursavgift sker via swish till nummer 1235478706 eller kortbetalning (i butiken) senast 2 veckor innan kursstart. 

Ångerrätt

Person som har anmält sig till en kurs har rätt att ångra sin anmälan senast 3 veckor innan kursstart och får då tillbaka hela kursavgiften. 

Sjukdom eller andra förhinder

Om deltagare blir sjuk och ej kan delta så kan kursen bokas om till ett annat tillfälle då samma eller likvärdig kurs ges. Om sjukdomen gör att deltagaren inte kan medverka vid endast ett tillfälle så kan tillfället tas igen ett annat datum. 

Om kursdeltagare vill avbryta kursen under kursens gång, på grund av exempelvis långvarig sjukdom, skada eller dylikt så kan kursavgiften för de tillfällen som deltagaren ej kan medverka vid betalas tillbaka. 

Deltagare som oförklarligt inte dyker upp under delar av eller hela kursen får ej tillbaka kursavgiften. 

Inställd kurs

Om ett kurstillfälle skulle ställas in på grund av sjukdom eller liknande förhinder flyttas det tillfället till ett annat datum. Om en deltagare inte skulle ha möjlighet vid tillfället som kurstillfället flyttas till så har deltagaren möjlighet att boka ett annat tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om vi anser att vi fått in för få kursdeltagare. Om en kurs blir inställd på grund av för få deltagare så blir anmälda erbjudna ett annat tillfälle då samma kurs ges. 

Olyckor

Allt arbete i vår verkstad sker på egen risk. Det åligger dig att hantera maskiner och verktyg på rätt sätt eller be kursledaren om hjälp med detta. Om du hanterar en maskin eller ett verktyg på ett felaktigt sätt som gör att maskinen eller verktyget skadas på något sätt så kan du bli ersättningsskyldig. 

Vår försäkring täcker eventuella personskador och första förbandslåda finns i lokalen. 

Minderåriga kursdeltagare och åldersgräns

Våra kurser har en åldersgräns på 16 år. Kursdeltagare som är under 18 måste ha målsmans godkännande för att delta. 

Reklamation

Om du inte anser att kursen innehåller vad som utlovats så kan du kontakta oss på info@reloveme.se. Vid önskan om reklamation tillämpar Relove me HB de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL). Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se. Vi kommer att följa ARN:s beslut. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Fotografering

Relove me har rätt att använda de foton som tas under kursen, till marknadsföring och sociala medier, om inte deltagaren tydligt uttryckt att denne inte vill vara med på bild. 

Filmning och ljudupptagning

Allt kursmaterial samt föreläsningsmaterial tillhör Relove me HB. Om du skulle vilja filma eller spela in ljudet under våra föreläsningar så måste du frågar oss först, du får dock endast använda eventuella upptagningar för eget bruk. Att t ex. dela en hel föreläsning på sociala medier eller liknande kan innebära ett brott mot upphovsrättslagen. 

Genom att anmäla dig till en av våra kurser godkänner du dessa villkor.